ಫಿಲ್ಟರ್

ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ

Astro Shri Vishnu
Followers 46

Astro Shri Vishnu

Vedic, Kp System, Vastu, Face Reading
English, Telugu
20 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 20 Years
ಉಚಿತ 45/ನಿಮಿಷ 45/ನಿಮಿಷ
3
5.0
46
Acharya Saurabh Sha
Followers 178

Acharya Saurabh Sha

Vedic, Kp System, Lal Kitab
English, Hindi, Punjabi, Sanskrit, Haryanvi
9 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 9 Years
ಉಚಿತ 130/ನಿಮಿಷ 130/ನಿಮಿಷ
2
5.0
178
Acharya Parmod K
Followers 181

Acharya Parmod K

Vedic, Lal Kitab, Vastu
Hindi, Bhojpuri
7 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 7 Years
ಉಚಿತ 35/ನಿಮಿಷ 35/ನಿಮಿಷ
2
5.0
181
Acharya Adarsh D
Followers 4803

Acharya Adarsh D

Vedic, Kp System, Lal Kitab
Hindi, Sanskrit
4 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 4 Years
ಉಚಿತ 30/ನಿಮಿಷ 30/ನಿಮಿಷ
5.0
192
192
5.0
4803
Acharya Dr Manoj
Followers 624

Acharya Dr Manoj

Vedic, Vastu, Ashtakvarga
Hindi, English
30 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 30 Years
ಉಚಿತ 50/ನಿಮಿಷ 300/ನಿಮಿಷ
12
5.0
624
Acharyaa Deepti J
Followers 435

Acharyaa Deepti J

Vedic, Vastu, Numerology
Hindi, English, Punjabi
18 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 18 Years
20/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ
8
5.0
435
Acharya Vijay R
Followers 278

Acharya Vijay R

Vedic, Vastu, Palmistry
Hindi
7 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 7 Years
30/ನಿಮಿಷ 100/ನಿಮಿಷ
9
5.0
278
Acharya Dr Pawan
Followers 55

Acharya Dr Pawan

Vedic, Vastu, Nadi
Hindi, English
8 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 8 Years
60/ನಿಮಿಷ 360/ನಿಮಿಷ
4
5.0
55
Astro Yogendra S
Followers 10

Astro Yogendra S

Vedic, Lal Kitab, Vastu
Hindi, English, Bengali
8 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 8 Years
18/ನಿಮಿಷ 108/ನಿಮಿಷ
3
5.0
10
Astro Manoj Kumar
Followers 324

Astro Manoj Kumar

Vedic, Vastu, Numerology
Hindi, Bhojpuri
7 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 7 Years
30/ನಿಮಿಷ 90/ನಿಮಿಷ
3
5.0
324
Acharya Narendra Kumar T
Followers 191

Acharya Narendra Kumar T

Vedic, Vastu
Hindi
4 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 4 Years
30/ನಿಮಿಷ 84/ನಿಮಿಷ
1
5.0
191
Acharya Ananda
Followers 1239

Acharya Ananda

Vedic, Vastu, Nadi
English, Hindi, Odia
2 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 2 Years
32/ನಿಮಿಷ 72/ನಿಮಿಷ
9
5.0
1239
Astro Dharamveer
Followers 14

Astro Dharamveer

Vedic, Kp System, Lal Kitab
Hindi, English, Bhojpuri, Sanskrit
9 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 9 Years
19/ನಿಮಿಷ 114/ನಿಮಿಷ
1
5.0
14
Acharya Ashish M
Followers 188

Acharya Ashish M

Vedic, Lal Kitab, Vastu, Face Reading
Hindi, English, Punjabi
20 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 20 Years
30/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ
2
5.0
188
Acharyaa Nidhi Ga
Followers 227

Acharyaa Nidhi Ga

Kp System, Lal Kitab, Vastu
Hindi, English
3 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 3 Years
30/ನಿಮಿಷ 180/ನಿಮಿಷ
9
5.0
227
Acharya Santosh Shu
Followers 349

Acharya Santosh Shu

Vedic, Kp System, Lal Kitab
Hindi, English
9 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 9 Years
30/ನಿಮಿಷ 114/ನಿಮಿಷ
7
5.0
349
Acharya Jatinder
Followers 97

Acharya Jatinder

Vedic, Lal Kitab, Vastu, Face Reading, Muhurta
Hindi, Punjabi
10 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 10 Years
18/ನಿಮಿಷ 84/ನಿಮಿಷ
1
5.0
97
Acharya Vinod V
Followers 56

Acharya Vinod V

Vedic, Vastu, Numerology
Hindi, English
22 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 22 Years
20/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ
3
5.0
56
Astro Vipin
Followers 8

Astro Vipin

Kp System, Vastu, Numerology
English, Hindi, Punjabi
21 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 21 Years
20/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ
1
5.0
8
Astro Manish Shar
Followers 50

Astro Manish Shar

Vedic, Vastu, Lal Kitab
Hindi
15 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 15 Years
18/ನಿಮಿಷ 108/ನಿಮಿಷ
8
5.0
50
Astro Swati
Followers 31

Astro Swati

Vedic, Vastu
Hindi
16 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 16 Years
20/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ
4
5.0
31
Acharya Satyendra K
Followers 195

Acharya Satyendra K

Vedic, Vastu
Hindi
7 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 7 Years
30/ನಿಮಿಷ 150/ನಿಮಿಷ
1
5.0
195
Astro Anuj
Followers 29

Astro Anuj

Vastu, Vedic
Hindi, English
5 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 5 Years
15/ನಿಮಿಷ 90/ನಿಮಿಷ
1
5.0
29
Numero Kalpana
Followers 1236

Numero Kalpana

Vastu, Numerology
Hindi, English, Bengali
1 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 1 Years
12/ನಿಮಿಷ 72/ನಿಮಿಷ
4
5.0
1236

ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮನೆ, ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಗ್ರಾಮಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲು, ನೀವು ಇಂದು ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ರಚನೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂತರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವು ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಅಥರ್ವವೇದದಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ, ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇತರವನ್ನು ವಾಸ್ತು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಾಸ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಾರ ಅಥವಾ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು, ಕಚೇರಿಯ ವಾಸ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಇಂದು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.For

ವಾಸ್ತುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಏಕೆ?

ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಾಮರಾತ್ಮಕ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಶ ಇದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೋರಾಟ, ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಂತೆಯೇ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿದೆ.

ವಾಸ್ತು ಎಂದರೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಸ್ತುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ. ಮನೆಯ ಬಣ್ಣವೂ ವಾಸ್ತು ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನೀವು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಾಸ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಯಾವುದು? ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರತದಿಂದ ಅನೇಕ ಅನುಭವಿ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಮೂಲಗಳು, ಐದು (ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿ, ನೀರು, ಭೂಮಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ) ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಂಚಭೂತ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ, ಕಚೇರಿಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಸಮತೋಲನ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಾಸ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ಉಚಿತ ಎಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಹ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ನಿಮಗೆ ಉಚಿತ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.

ವಾಸ್ತು ದೋಶವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ವಾಸ್ತು ಓದಬೇಕು. ವಾಸ್ತುವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಭೌಗೋಳಿಕತೆ, ಸ್ಥಳಶಾಸ್ತ್ರ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಗರೀಕರಣವು ವೇದಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತುವಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸದಿದ್ದರೆ, ವಾಸ್ತು ದೋಶವು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಗಾಯ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತು ದೋಷದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದೇ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಮೋಸದ ಸ್ವಯಂ-ಹಕ್ಕು ತಜ್ಞರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವಾರ್ತಾ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಸರು. ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಚಿತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಅಥವಾ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಸ್ಥಳವು ಜನರನ್ನು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ದೈಹಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಾಸ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ರತ್ನಗಳು, ಹರಳುಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಫಲಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.

Best Vastu Consultant in India

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಲಹೆಗಾರ

ವಾರ್ತಾ ದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತಜ್ಞರನ್ನು ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ವಾಸ್ತು ದೋಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಪ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ನುರಿತ ವಾಸ್ತು ಅಥವಾ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.

ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಾಸ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ

ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಲು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ವಾಸ್ತು ದೋಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ವಾಸ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಾಸ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸೇವೆಯು ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಸ್ತು ಸೇವೆಗಳು
  • ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶುದ್ಧೀಕರಣವು ವೈದಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು
  • ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ನಕ್ಷೆಯ ಜಾತಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ
  • ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೆಡವದೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
  • ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಾಸ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ವಾಸ್ತು ಎಂದರೇನು?

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಸ್ತುವನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು?

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ, ತಪ್ಪಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಇದ್ದಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಅಥವಾ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿದೇಶಿಯರು ವಾಸ್ತುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ?

ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ "ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಚೀನಾ, ಉತ್ತರ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.

ವಾಸ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು?

ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಂತರ, ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು (ನಂತರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿತು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತುಂಬಿತು, ಮತ್ತು ಅದರ ಹಾದಿಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇವಿಸಿತು.

ವಾಸ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?

ನೀವು ವಾಸ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವರ್ಟಾಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ 150 ರೂ.ಗಳ ಟಾಕ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ದ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವಾರ್ತಾ

100% ಭದ್ರತಾ ಪಾವತಿ

100% secure payment
SSL
AstroSage verified astrologer
Visa & Master card
RazorPay
Paytm