ಫಿಲ್ಟರ್

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ

Acharya Mahesh Pa
Followers 2181

Acharya Mahesh Pa

Vedic, Lal Kitab, Prashna / Horary
English, Hindi
20 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 20 Years
ಉಚಿತ 60/ನಿಮಿಷ 60/ನಿಮಿಷ
98
4.8
2181
Astro Pankaj Ku
Followers 798

Astro Pankaj Ku

Vedic, Vastu, Nadi
English, Hindi, Bhojpuri
5 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 5 Years
ಉಚಿತ 45/ನಿಮಿಷ 45/ನಿಮಿಷ
7
4.7
798
Acharya Gaurav Sha
Followers 573

Acharya Gaurav Sha

Vedic, Lal Kitab, Vastu
Hindi
8 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 8 Years
ಉಚಿತ 30/ನಿಮಿಷ 30/ನಿಮಿಷ
6
4.7
573
Acharya Nitesh K
Followers 594

Acharya Nitesh K

Vedic, Vastu, Nadi, Face Reading
Hindi, English, Bhojpuri
5 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 5 Years
ಉಚಿತ 14/ನಿಮಿಷ 14/ನಿಮಿಷ
22
4.7
594
Tarot Vishank
Followers 170

Tarot Vishank

Tarot Reading, Nadi, Numerology
Hindi, English, Telugu, Kannada
5 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 5 Years
ಉಚಿತ 42/ನಿಮಿಷ 42/ನಿಮಿಷ
24
4.6
170
Astro Arvind Kumar
Followers 346

Astro Arvind Kumar

Vedic, Vastu, Nadi
Hindi, English, Bhojpuri
5 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 5 Years
ಉಚಿತ 35/ನಿಮಿಷ 35/ನಿಮಿಷ
2
4.5
346
Acharya Rajwant S
Followers 79

Acharya Rajwant S

Vedic, Vastu, Nadi
Hindi, Bhojpuri
1 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 1 Years
ಉಚಿತ 12/ನಿಮಿಷ 12/ನಿಮಿಷ
3
5.0
79
Acharya Rajesh Kumar Sha
Followers 118

Acharya Rajesh Kumar Sha

Kp System, Lal Kitab, Vastu
Hindi, English, Punjabi
5 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 5 Years
ಉಚಿತ 15/ನಿಮಿಷ 15/ನಿಮಿಷ
3
5.0
118
Astro Ajay S
Followers 67

Astro Ajay S

Kp System, Vastu, Nadi
Hindi, Punjabi, Sanskrit
5 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 5 Years
ಉಚಿತ 14/ನಿಮಿಷ 14/ನಿಮಿಷ
1
5.0
67
Astro Deepak V
Followers 74

Astro Deepak V

Vedic, Nadi, Ashtakvarga
Hindi
5 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 5 Years
ಉಚಿತ 14/ನಿಮಿಷ 14/ನಿಮಿಷ
1
5.0
74
Acharya Rajeshkumar T
Followers 8

Acharya Rajeshkumar T

Vedic, Kp System, Lal Kitab
Hindi, Gujarati
2 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 2 Years
ಉಚಿತ 12/ನಿಮಿಷ 12/ನಿಮಿಷ
1
5.0
8
Acharya Puran
Followers 2378

Acharya Puran

Vedic, Kp System, Vastu
Hindi
7 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 7 Years
ಉಚಿತ 15/ನಿಮಿಷ 15/ನಿಮಿಷ
4
5.0
2378
Acharya Jitendra M
Followers 288

Acharya Jitendra M

Vedic, Lal Kitab, Nadi
Hindi
5 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 5 Years
ಉಚಿತ 14/ನಿಮಿಷ 14/ನಿಮಿಷ
1
5.0
288
Acharya Hemendra
Followers 12

Acharya Hemendra

Vedic, Nadi, Prashna / Horary
Hindi, Bhojpuri, Rajasthani, Sanskrit
7 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 7 Years
ಉಚಿತ 15/ನಿಮಿಷ 15/ನಿಮಿಷ
1
5.0
12
Acharya Indrajeet K
Followers 36

Acharya Indrajeet K

Vedic, Kp System, Vastu
Hindi, Bhojpuri
8 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 8 Years
ಉಚಿತ 14/ನಿಮಿಷ 108/ನಿಮಿಷ
3
5.0
36
Astro Vijay Kumar
Followers 988

Astro Vijay Kumar

Vedic, Vastu, Nadi
Hindi, Bhojpuri, Sanskrit
6 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 6 Years
34/ನಿಮಿಷ 210/ನಿಮಿಷ
4
4.8
988
Acharya Adarsh D
Followers 2649

Acharya Adarsh D

Vedic, Kp System, Lal Kitab
Hindi, Sanskrit
4 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 4 Years
16/ನಿಮಿಷ 72/ನಿಮಿಷ
64
5.0
2649
Acharya Vatsal
Followers 3650

Acharya Vatsal

Vedic, Lal Kitab, Nadi
English, Hindi
11 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 11 Years
25/ನಿಮಿಷ 108/ನಿಮಿಷ
69
5.0
3650
Acharya Krishan M
Followers 115

Acharya Krishan M

Vedic, Vastu, Tarot Reading
Hindi, Rajasthani
8 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 8 Years
18/ನಿಮಿಷ 108/ನಿಮಿಷ
3
5.0
115
Astro Himanshu D
Followers 26

Astro Himanshu D

Vedic, Kp System, Lal Kitab
Hindi
8 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 8 Years
15/ನಿಮಿಷ 90/ನಿಮಿಷ
2
5.0
26
Acharya Amod
Followers 44

Acharya Amod

Vedic, Muhurta, Nadi
Hindi, English
4 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 4 Years
14/ನಿಮಿಷ 84/ನಿಮಿಷ
1
5.0
44
Acharya Virendra P
Followers 3344

Acharya Virendra P

Vedic, Lal Kitab, Vastu
Hindi, Gujarati, Rajasthani
9 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 9 Years
34/ನಿಮಿಷ
52
4.9
3344
Acharya Sunil U
Followers 6664

Acharya Sunil U

Vedic, Vastu, Tarot Reading
Hindi, Marathi
30 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 30 Years
100/ನಿಮಿಷ 400/ನಿಮಿಷ
4.9
420
420
4.9
6664
Acharya Abhijit
Followers 1611

Acharya Abhijit

Vedic, Kp System, Nadi
Hindi, English, Bengali
15 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 15 Years
19/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ
49
4.9
1611

ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲು ಒಬ್ಬರ ಜನ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಜನನ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಪುರಾತನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಕಲೆ, ಇದು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಅನಿಸಿಕೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಊಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವರ್ಟಾದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಇಂದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ.

ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೋಟಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ವೃತ್ತಿ, ಮದುವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ. ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು. ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಾಚನಗೋಷ್ಠಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಎಂದರೇನು?

ನಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಜನರ ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ಒಬ್ಬರ ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಭವನೀಯ ವಯಸ್ಸು, ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಭೂಮಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನೆ ರಹಸ್ಯಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೈತೀಶ್ವರನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಅಗತಿಯಾರ್ ಎಂಬ ಸಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಗಳಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದರು. ತಮಿಳು ರಾಜರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಪೋಷಕರಾದ ತಂಜೂರಿನ ಆಡಳಿತಗಾರನು ತನ್ನ ಅರಮನೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ತಮಿಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದನು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಪಡೆದ ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು, ಕೆಲವು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ, ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ ದಿನದಿಂದ, ಅವನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ, ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಎಲೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ವರೆಗಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ

ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವಾರ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಚಿತ ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

Best Nadi Astrologers Online in India

ಮದುವೆಗಾಗಿ ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ನಾಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ವಿವಾಹದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪಂದ್ಯವು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಪಂದ್ಯವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ 36 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿವೆ. ನಾಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂತತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಒಂದೇ ನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯ ನಾಡಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವ ದೇಹದ 3 ಪ್ರಕೃತಿಗಳು, ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫ ಇವೆ, ಅವು ಆದಿ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ಯ ಎಂಬ 3 ಬಗೆಯ ನಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ.

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ನಾವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎರಡೂ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ:

  1. ಐದನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಸಹ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು.
  2. ಐದನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಸಹ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು.
  3. ಗುರು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಂತತಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
  4. ಎರಡನೇ, ಐದನೇ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
  5. ನವಂಸಾ ಡಿ -9 ಮತ್ತು ಸಮತ್ಸಾ ಡಿ -7 ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.

ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿವರವಾದ ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ನೀವು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವೇದಿಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವಾರ್ತಾ .

ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಾಚನಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೋಟಗಳು

ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಾಚನಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೋಟಗಳುಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ನಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಬಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಾಚನಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೋಟಗಳನ್ನು ಇಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೋಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾಡಿಗಳಿವೆ?

ರಾಶಿ ಅಥವಾ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ (ರಾಶಿ) 150 ನಾಡಿಗಳಿವೆ; ಒಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹನ್ನೆರಡು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಚರ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಉಭಯ ಸ್ವಭಾವ.

ನನ್ನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು?

ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಅನಿಸಿಕೆಗೆ 3-8 ಕಟ್ಟುಗಳಿವೆ

ಜಾತಕಕ್ಕೆ ನಾಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೇ?

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, "ನಾಡಿ" ಗುಣವು ಮದುವೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 36 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ನಾಡಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು?

ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನಾಡಿ ಓದುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದು ವಾರ್ತಾ ಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.

ಸುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವಾರ್ತಾ

100% ಭದ್ರತಾ ಪಾವತಿ

100% secure payment
SSL
AstroSage verified astrologer
Visa & Master card
RazorPay
Paytm