ಫಿಲ್ಟರ್

ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ

Acharya Shivaji
Followers 34

Acharya Shivaji

Vedic, Vastu, Marriage Matching
Hindi, English, Urdu, Bhojpuri
18 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 18 Years
20/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ
10
5.0
34
Numero Joydip D
Followers 0

Numero Joydip D

Numerology, Marriage Matching
Hindi, Bengali
1 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 1 Years
12/ನಿಮಿಷ 72/ನಿಮಿಷ 72/ನಿಮಿಷ
1
5.0
0
Acharya Vinay Bhatt
Followers 346

Acharya Vinay Bhatt

Vedic, Nadi, Vastu, Numerology
English, Hindi, Gujarati
7 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 7 Years
300/ನಿಮಿಷ 600/ನಿಮಿಷ 600/ನಿಮಿಷ
35
4.9
346
Acharya Vinit Kumar Mishra
Followers 1467

Acharya Vinit Kumar Mishra

Vedic Astrology
Hindi, Bhojpuri
13 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 13 Years
35/ನಿಮಿಷ /ನಿಮಿಷ /ನಿಮಿಷ
4.8
322
322
4.8
1467
Acharya Prakash Chand
Followers 4016

Acharya Prakash Chand

Vedic, Marriage Matching, Prashna / Horary
Hindi
14 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 14 Years
89/ನಿಮಿಷ 96/ನಿಮಿಷ 96/ನಿಮಿಷ
58
4.8
4016
Acharya Dr Vishnu Kant
Followers 353

Acharya Dr Vishnu Kant

Vedic, Kp System, Tarot Reading
Hindi
35 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 35 Years
66/ನಿಮಿಷ 200/ನಿಮಿಷ 200/ನಿಮಿಷ
28
4.6
353
Acharya Maneesh
Followers 96

Acharya Maneesh

Vedic, Lal Kitab, Marriage Matching
Hindi, English, Sanskrit
5 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 5 Years
63/ನಿಮಿಷ 72/ನಿಮಿಷ 72/ನಿಮಿಷ
3
4.0
96
Numero Shubham D
Followers 331

Numero Shubham D

Numerology, Marriage Matching, Palmistry
Hindi, English, Bengali
4 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 4 Years
14/ನಿಮಿಷ 84/ನಿಮಿಷ 84/ನಿಮಿಷ
6
5.0
331
Acharya Apurva N.
Followers 819

Acharya Apurva N.

Vedic Astrology, Kp, Marriage Matching
English, Hindi, Marathi, Gujarati
21 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 21 Years
89/ನಿಮಿಷ 151/ನಿಮಿಷ 151/ನಿಮಿಷ
4.9
263
263
4.9
819
Acharya Ravindar
Followers 2734

Acharya Ravindar

Vedic, Palmistry, Marriage Matching, Face Reading
Hindi
20 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 20 Years
18/ನಿಮಿಷ 108/ನಿಮಿಷ 108/ನಿಮಿಷ
24
4.8
2734
Acharya Hosal
Followers 445

Acharya Hosal

Vedic, Love Relationship, Marriage, Health, Career
Hindi
4 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 4 Years
56/ನಿಮಿಷ 80/ನಿಮಿಷ 80/ನಿಮಿಷ
49
4.8
445
Astro Satyanand
Followers 2491

Astro Satyanand

Vedic, Numerology, Marriage Matching
Hindi, Bhojpuri, Sanskrit
15 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 15 Years
18/ನಿಮಿಷ 108/ನಿಮಿಷ 108/ನಿಮಿಷ
62
4.8
2491
Acharyaa Jyoti Di
Followers 5015

Acharyaa Jyoti Di

Vedic, Vastu, Numerology
Hindi, English
3 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 3 Years
14/ನಿಮಿಷ 200/ನಿಮಿಷ 200/ನಿಮಿಷ
80
4.8
5015
Tarot Shreya D
Followers 1106

Tarot Shreya D

Tarot Reading, Numerology
Hindi, English
2 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 2 Years
48/ನಿಮಿಷ 150/ನಿಮಿಷ 150/ನಿಮಿಷ
9
4.8
1106
Acharya Surendra Hissaria
Followers 5972

Acharya Surendra Hissaria

Vedic Astrology
Hindi, Gujarati, Punjabi, Rajasthani
22 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 22 Years
15/ನಿಮಿಷ 52/ನಿಮಿಷ 52/ನಿಮಿಷ
4.7
854
854
4.7
5972
Acharya Rahul Singh
Followers 5965

Acharya Rahul Singh

Vedic, Vastu, Numerology
English, Hindi
2 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 2 Years
18/ನಿಮಿಷ 100/ನಿಮಿಷ 100/ನಿಮಿಷ
4.9
204
204
4.9
5965
Acharyaa Geeta Tiwari
Followers 1819

Acharyaa Geeta Tiwari

Vedic Astrology
Hindi
5 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 5 Years
14/ನಿಮಿಷ 200/ನಿಮಿಷ 200/ನಿಮಿಷ
4.7
175
175
4.7
1819
Acharya Uma Shankar
Followers 224

Acharya Uma Shankar

Vedic Astrology
English, Hindi, Sanskrit
18 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 18 Years
101/ನಿಮಿಷ /ನಿಮಿಷ /ನಿಮಿಷ
85
4.7
224
Acharyaa Pallavi A
Followers 631

Acharyaa Pallavi A

Vedic, Lal Kitab, Marriage Matching
English, Hindi
8 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 8 Years
14/ನಿಮಿಷ 30/ನಿಮಿಷ 30/ನಿಮಿಷ
4.7
142
142
4.7
631
Acharya Shantanu Bhattacharjee
Followers 1693

Acharya Shantanu Bhattacharjee

Vedic, Numerology, Palmistry, Vastu
Hindi, Bengali, Nepali, Assamese
10 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 10 Years
36/ನಿಮಿಷ /ನಿಮಿಷ /ನಿಮಿಷ
4.7
244
244
4.7
1693
Acharya Kabijiit
Followers 707

Acharya Kabijiit

Vedic Astrology, Ritual Specialist
Hindi
7 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 7 Years
13/ನಿಮಿಷ 51/ನಿಮಿಷ 51/ನಿಮಿಷ
66
4.5
707
Acharyaa Dr Ektaa
Followers 917

Acharyaa Dr Ektaa

Vedic, Kp System, Nadi
Hindi
7 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 7 Years
250/ನಿಮಿಷ 500/ನಿಮಿಷ 500/ನಿಮಿಷ
4.5
117
117
4.5
917
Acharya Upadhyay Kamal Kumar
Followers 13973

Acharya Upadhyay Kamal Kumar

Nirayan Astrology, Vaastu Shastra
Hindi, Gujarati
15 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 15 Years
30/ನಿಮಿಷ 100/ನಿಮಿಷ 100/ನಿಮಿಷ
4.5
359
359
4.5
13973
Acharya Raman
Followers 3157

Acharya Raman

Vedic, Kp, Numerology
English, Hindi
18 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 18 Years
40/ನಿಮಿಷ 200/ನಿಮಿಷ 200/ನಿಮಿಷ
4.3
134
134
4.3
3157

ವಿವಾಹವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವು ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನನ ಜಾತಕವನ್ನು ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದು ಏಕೆ ಅಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ? ನಾವು ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಚಿತ ವಿವಾಹದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಹ ವಿವಾಹ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಾಗಲಬ್ಧವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಹ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಶುಕ್ರವು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರವು ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಜೋಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮದುವೆ

ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ನಾನು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿವಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದೇ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿವಾಹದ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೆ ಎಂದು ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ. ನೀವು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ. ಈ ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಾಹಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಬಹುದು.

ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿವಾಹ ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಕಲಿತ ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಮದುವೆ ಏಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿವರಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮದುವೆ ಏಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಎದುರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮದುವೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವಾ ಯೋಗ ಇದ್ದರೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 5 ಮದುವೆ ಚಕ್ರಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಚಕ್ರವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವನ ಮದುವೆಯ ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯೋಗ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ಚಕ್ರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ವಿವಾಹ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಹ ವಿವಾಹ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಮೂಲಕ ಮಂಗಲಿಕ ದೋಷವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯೆಂದರೆ ಮಂಗಳ ದೋಷ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂಗಲಿಕ ದೋಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮ್ಮ ಮಂಗಲಿಕ ದೋಶಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಿಕ ದೋಶ ಇದ್ದರೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಮತ್ತು ಮಂಗಲಿಕ ದೋಷ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿವಾಹ ಭವಿಷ್ಯ

ಮದುವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಆಜೀವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅರ್ಹ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಗಿದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವರ್ತಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಜನನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಗುಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಕೂತ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ಜನನ ಜಾತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ವಿರಳವಾಗಿ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಆನ್ಲೈನ್

ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಲೆದಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವಾರ್ತಾ.
ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆದರೆ, ಮದುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ… ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಿವೆ - ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ. ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಯು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಮನಸ್ಸು, ಆಸೆ ಮತ್ತು ಭಾವನತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧದ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಮದುವೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ಸಂಬಂಧದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿವಾಹದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ದಂಪತಿಗಳ ಜಾತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜಾತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಮದುವೆ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?

ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ಜೋಡಿಸದ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು / ಅವಳು ಇಬ್ಬರು ಜನರ ನಡುವಿನ ಗುಣಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಾವು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ನನ್ನ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಮದುವೆಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ?

ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಶುಕ್ರವು ಪ್ರೀತಿಯ ಗ್ರಹ ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಯನವಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿವಾಹ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು.

ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು?

ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವಾರ್ತಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿವಾಹ ತಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.

ಮದುವೆಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ?

7 ನೇ ಅಧಿಪತಿಯ ದಶಾ-ಅಂತರ್ದಾಶದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಬಹುದು, ಜನ್ಮ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ನವಮಾಂಶ ಜಾತಕ ಎರಡರ 7 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವಾರ್ತಾ

100% ಭದ್ರತಾ ಪಾವತಿ

100% secure payment
SSL
AstroSage verified astrologer
Visa & Master card
RazorPay
Paytm