ಫಿಲ್ಟರ್

ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು / ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ


ನೀವು ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಲೈವ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ವಾಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವು ಅವನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಂಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನುಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ.ನೀವು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ದಶೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ, ವೃತ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗಿರಬೇಕು.

ಉತ್ತಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಚಿತ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದೀಗ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಷಕರು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜನ್ಮ ಜಾತಕ ಅಥವಾ ಕುಂಡಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು, ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಅರೈಸಬೇಕೆಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಮೂಲಕ, ಜನ್ಮ ಜಾತಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯು, ಜನ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜನ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹ - ನಕ್ಷಪುಂಜಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು

ಜನ್ಮ ಜಾತಕವು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷಿಯು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

  • ಶನಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಗ್ರಹಗಳು ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಶನಿಯು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
  • ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಎರಡನೆಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನ.
  • ಜನ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೇವನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಎಲ್ಲಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಆನ್ಲೈನ್, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ವೃತ್ತಿಜೇವನವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಉಚಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ವೃತ್ತಿ ಜೇವನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ

ಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವಾರ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗೆ ನಾವು ನೀಡುವ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಉಚಿತ ವೃತ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರಿಂದ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೃತ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆನ್ಲೈನ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ, ಪೋಷಕರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಚಿತ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸಮಾಲೋಚನೆಯು, ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ಜಾತಕದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಅರ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ರಿಪೋರ್ಟ್

ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜಾತಕ ವರದಿಯ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಜಾತಕದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹ - ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಉಚಿತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕುಟುಂಬ, ಆದಾಯ, ಅರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚಿನವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಚಾರಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಂದ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈದಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜಾತಕ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಜಾತಕ ಚಾರ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿ ಜೇವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕುಂಡಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಯು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಳತೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮೂಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ?

ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ --- ಎರಡನೇ ಮನೆ (ಅಧಿಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು), ಆರನೇ ಮನೆ ( ಕೆಲಸ) ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ( ವೃತ್ತಿ, ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ)

3. ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಮೂಲಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಾಡದಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅರೈಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೇವನದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ನಾನು ವಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು?

ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ವಾರ್ತಾ ದಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಸುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವಾರ್ತಾ

100% ಭದ್ರತಾ ಪಾವತಿ

100% secure payment
SSL
AstroSage verified astrologer
Visa & Master card
RazorPay
Paytm